פירות שמותר לכלבים לאכול

פירות לכלבים מה מותר לאכול מה אסור לאכול? איזה פרי כלב יכול לאכול? אילו פירות כלבים לא יכולים לאכול? פירות לכלבים מותר / אסור? יש פרי מסוכן?