אירועים

דמיינו קנבס צבוע בגוונים עזים של שפע הטבע, פסיפס אכיל המפתה את בלוטות הטעם ובו בזמן מקסים את העיניים. כזה הוא הפיתוי של מגש פירות שהורכב ב…

מגשי פירות שמיטה לחומרא

בעיצומם של חיינו המהירים, נתקלנו במסורת שמרעננת ומספקת מאוד – מהותית למקצבי הטבע ולמחזורים החקלאיים. בעודנו מנווטים בחיינו הסואנים, לפעמים... המשך קריאה